Vårdval Psykoterapi

Vårdval psykoterapi


Vi är ackrediterade av Region Skåne inom ramen för Vårdval psykoterapi - Hälsoval Skåne för Psykodynamisk psykoterapi (PDT), 10-25 gånger samt 1 uppföljande session.


Målgrupp


Målgruppen är patienter 16 år och uppåt som lider av lättare/medelsvår depression, ångest eller stress.


Bedömning och remiss


Din läkare och/eller psykolog på den vårdenhet där Du är listad bedömer om Du är lämpad för den behandling som erbjuds inom Vårdval Psykoterapi och är den som i så fall skriver remiss.


Kostnad


Sjukvårdstaxa 200:-/besök. Frikort gäller.


Du kan läsa mer på 1177.se