Vårdval Psykoterapi

Vårdval psykoterapi


Från och med 1 januari 2017 är vi ackrediterade av Region Skåne inom ramen för Vårdval psykoterapi - Hälsoval Skåne för Psykodynamisk psykoterapi (PDT), 10-25 gånger samt 1 uppföljande session.


Målgrupp


Målgruppen är patienter 16 år och uppåt som lider av lättare/medelsvår depression, ångest eller stress.


Bedömning och remiss


Din läkare på den vårdenhet där Du är listad bedömer om Du är lämpad för den behandling som erbjuds inom Vårdval Psykoterapi och som är den som i så fall skriver remiss.


Kostnad


Sjukvårdstaxa 200:-/besök. Frikort gäller.


Du kan läsa mer på 1177.se


Ann-Catrine NIlsson AB

Psykoterapi & handledning

Trollebergsvägen 9, 222 29 LUND                                  2018@Ann-Catrine Nilsson AB