Mottagningen

OM MIG

Ann-Catrine Nilsson

leg. psykoterapeut, socionom & handledareJag har mer än 30 års erfarenhet inom min profession med lång erfarenhet från Individ- och familjeomsorgens samtliga verksamhetsområden som handläggare och ledare. Under

några år har jag arbetat i primärvården inom Region Skåne. Sedan 2001 har jag varit egen företagare och arbetar främst med psykoterapi, handledning och utbildningsinsatser men åtar mig även andra uppdrag som;


Chefs- och ledarskapsutveckling, coaching och handledning

Utbildningsinsatser

Akut krisstöd

Enstaka utredningar inom IoF


TAG GÄRNA KONTAKT


Det jag inte kan hjälpa Er med kanske nån i mitt professionella nätverk kan hjälpa till med.


Referenser kan lämnas