Mottagningen

OM MIG

Ann-Catrine Nilsson

leg. psykoterapeut, socionom & handledareJag har mer än 30 års erfarenhet inom min profession med lång erfarenhet från Individ- och familjeomsorgens samtliga verksamhetsområden som handläggare och ledare. Under

några år har jag arbetat i primärvården inom Region Skåne. Sedan 2001 har jag varit egen företagare och arbetar främst med psykoterapi, handledning och utbildningsinsatser men åtar mig även andra uppdrag som;


Chefs- och ledarskapsutveckling, coaching och handledning

Utbildningsinsatser

Akut krisstöd

Enstaka utrediningar inom IoF


ÖVRIGA SOM ARBETAR PÅ MOTTAGNINGEN


               Elda Bonora, leg .psykoterapeut & socionom, handledare - www.eldabonora.com 


               Anneli Svensson, leg. psykoterapeut & socionom, handledare - www.aspu.se 


               Cecilia Örnemark, leg. psykoterapeut & socionom, handledare - www.ornemark.info 


TAG GÄRNA KONTAKT


Det jag inte kan hjälpa Er med kanske nån i mitt professionella nätverk kan hjälpa till med.


Referenser kan lämnas


Ann-Catrine NIlsson AB

Psykoterapi & handledning

Trollebergsvägen 9, 222 29 LUND                                  2018@Ann-Catrine Nilsson AB